JPM Olsztyn

Uczyńmy naszą codzienność bezpieczną !

Szkolenia z pierwszej pomocy

Szkolenia z pierwszej pomocy realizujemy w ramach obowiązkowych szkoleń wstępnych lub w ramach dodatkowych szkoleń.

(art. 207 oraz art. 2091 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy)

W każdej firmie powinny być osoby wyznaczone do udzielania pomocy - jest to obowiązek pracodawcy, a pracownicy muszą legitymować się odpowiednią wiedzą i umiejętnością! 

Zakresy merytoryczny oraz czasowy każdorazowo dobieramy do specyfiki firmy oraz występujących zagrożeń. Chcemy, aby Twoi pracownicy wiedzieli jak się zachować, chcemy wyszkolić osoby a nie wydawać papierowe zaświadczenia.